ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαμόρφωση Χώρου Ταφής

Η υποστήριξη μας συνεχίζεται και μετά τη λήξη της τελετής. Διαθέτουμε την εμπειρία και τη γνώση ούτως ώστε να διαμορφώσουμε βάσει των αναγκών και επιθυμιών σας, το χώρο ενταφιασμού.

Με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας μπορούμε να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία αυτή. Δίνουμε έμφαση σε ποιοτικά υλικά και σχεδιάζουμε μαζί σας το χώρο ενταφιασμού.