Μία ανάλυση του Νομικού Πλαισίου της κηδείας από τη δικηγόρο Παρασκευή Λιάζου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ