Ψυχολογική Υποστήριξη

H απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου αποτελεί μία από τις δυσκολότερες καταστάσεις που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι, με τη συνδρομή κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, βοηθάμε το άτομο και την οικογένεια να αντιμετωπίσουν καλύτερα το φορτίο του πένθους και να επανέλθουν ομαλότερα στην κανονικότητα της καθημερινότητας. Διαδικασία που μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη και ανακουφιστική για αυτούς που μένουν πίσω.