Αποτέφρωση

Είναι σημαντικό για εμάς να σεβόμαστε όλες τις θρησκείες, να μην ακυρώνουμε τις προσωπικές πεποιθήσεις των ανθρώπων, να περαιώνουμε μια κηδεία χωρίς διάκριση ή εμπάθεια. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της αποτέφρωσης, διαθέτοντας άριστη τεχνογνωσία, γνωρίζοντας βήμα βήμα τις κινήσεις μας και απαλλάσσοντας τους συγγενείς των αποθανόντων από το βάρος της διαφορετικής αυτής επιλογής. Έχει μεγάλη σημασία για εμάς η φροντίδα λίγο πριν την τελευταία κατοικία και το αποδεικνύουμε καθημερινά μέσα από τον τρόπο που εξελισσόμαστε. Η αποτέφρωση συντελείται στην Σόφια της Βουλγαρίας, εφόσον στην Ελλάδα δεν υπάρχει Κρεματόριο. Οι συγγενείς κατόπιν επιθυμίας τους, μπορούν να συνοδεύσουν τον θανόντα στο ταξίδι αυτό, με τη δική μας εποπτεία.