Αποτέφρωση

Η εταιρεία μας, εδώ και 43 χρόνια, θεωρεί ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει και να πεθαίνει όπως επιθυμεί. Έτσι, αναλαμβάνει όλα τα στάδια της διαδικασίας της αποτέφρωσης του αγαπημένου σας προσώπου, απαλλάσοντας τους συγγενείς από το βάρος των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της αποτέφρωσης συντελείται στη Σόφια της Βουλγαρίας καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα κρεματόριο, ενώ οι συγγενείς, κατόπιν επιθυμίας τους, μπορούν να συνοδεύσουν τον θανόντα στο ταξίδι με τη δική μας εποπτεία.