Πολιτική Κηδεία – Τελετές Αλλόθρησκων

Στη χώρα μας πλέον επικρατεί ένα διεθνές περιβάλλον . Σεβόμενοι τις πεποιθήσεις των συνανθρώπων μας διαμορφώνουμε διαδικασίες τελετής και αποχαιρετισμού που αρμόζουν σε κάθε πιστεύω και σε κάθε θρησκεία . Διαθέτουμε την εμπειρία ώστε να σχεδιάσουμε με πλήρη σεβασμό και αξιοπρέπεια οτιδήποτε θελήσετε . Τόσο στις οργανωμένες αίθουσες αποχαιρετισμού που διαθέτουμε αλλά και οπουδήποτε μας υποδείξετε είμαστε σε θέση να δομήσουμε ένα άρτιο σκηνικό τελετής .