Διαμόρφωση Χώρου Τελετής

Η υποστήριξη μας συνεχίζεται και μετά τη λήξη της τελετής . Διαθέτουμε την εμπειρία και τη γνώση ούτως ώστε να διαμορφώσουμε βάσει των αναγκών και επιθυμιών σας , το χώρο ενταφιασμού . Με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας μπορούμε να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία αυτή . Δίνουμε έμφαση σε ποιοτικά υλικά και σχεδιάζουμε μαζί σας το χώρο ενταφιασμού .

Υπηρεσίες Τελετής